Kwartalne informacje o wykonaniu Budżetu

Informacja o przebiegu wykonania budżetu - I półrocze

 

Sprawozdanie RB - NDS

Sprawozdanie RB - N

Sprawozdanie RB - Z

Sprawozdanie RB - 27s

Sprawozdanie RB - 28s

Sprawozdanie RB - NDS

Sprawozdanie RB - N

Sprawozdanie RB - Z

Sprawozdanie RB - 27s

Sprawozdanie RB - 28s
 

 
 
 
 
 

 

Sprawozdanie RB - NDS

Sprawozdanie RB - N

Sprawozdanie RB - Z

Sprawozdanie RB - 27s

Sprawozdanie RB - 28s