Ogłoszenia i komunikaty

Tytuł Autor Odsłony
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 0
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 16
Obwieszczenie Starosty Leszczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 17
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Remont kościoła w Gołanicach" Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 34
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,, Rozbudowa ulicy Święciechowskiej '' w Lesznie Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 44
Ogłoszenie nr 1 dotyczące postępowania na "Remont kościoła w Gołanicach" Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 59
Komunikat o naborze wniosków o przyznanie stypendium sportowego dla młodych sportowców w 2024 roku. Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 69
Ogłoszenie o naborze członków Komitetu Rewitalizacji Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 66
SPRZEDAŻ WĘGLA !!! CENA 1 TONY WĘGLA 900,00 ZŁ. Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 73
Protest rolników Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 77

Podkategorie