Inne informacje publiczne

Tytuł Autor Odsłony
Informacja publiczna Wójta Gminy Święciechowa za rok 2023 Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 32
Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 31.03.2024 r. Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 48
Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 30.09.2023 r. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 123
Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 30.06.2023 r. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 161
Informacja publiczna Wójta Gminy Święciechowa za rok 2022 Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 197
Informacja publiczna Wójta Gminy Święciechowa za rok 2020 Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 578
Informacja publiczna Wójta Gminy Święciechowa za rok 2019 Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 742
Zawiadomienie o przesunięciu terminu załatwienia sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej LES3014 sieci Play, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 140 w obrębie Strzyżewice Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 927
Informacja publiczna Wójta Gminy Święciechowa za rok 2018 Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 1079
Informacja publiczna Wójta Gminy - za rok 2017 Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 1285
Obwieszczenie Starosty Leszczyńskiego o wydanej decyzji nr 1/D/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań — Wrocław i dalej z rondem Gronowo — odcinek A i B", której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 1264
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 7/2018 (znak IR-III.7820.27.2017.9) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 12 na odcinku od km 160+192 do km 160+642 w m. Lasocice, realizowanej w ramach inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK 12 w miejscowości Lasocice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 4772P wraz z budowa lewoskrętów, od km 160+192 do km 160+642”, Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 1096
Informacja publiczna Wójta Gminy - za rok 2016 Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 1603
Informacja publiczna Wójta Gminy - za rok 2015 Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska - Wieczorek Odsłon: 1598