Inne informacje publiczne


Warning: Creating default object from empty value in /home/klient.dhosting.pl/grikon/strony/pl.swieciechowa.bip/public/components/com_govarticle/views/category/tmpl/default_articles.php on line 20
Tytuł Autor Odsłony
Informacja publiczna Wójta Gminy Święciechowa za rok 2020 Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 86
Informacja publiczna Wójta Gminy Święciechowa za rok 2019 Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 267
Zawiadomienie o przesunięciu terminu załatwienia sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej LES3014 sieci Play, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 140 w obrębie Strzyżewice Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 431
Informacja publiczna Wójta Gminy Święciechowa za rok 2018 Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 567
Informacja publiczna Wójta Gminy - za rok 2017 Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 751
Obwieszczenie Starosty Leszczyńskiego o wydanej decyzji nr 1/D/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań — Wrocław i dalej z rondem Gronowo — odcinek A i B", której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 766
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 7/2018 (znak IR-III.7820.27.2017.9) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 12 na odcinku od km 160+192 do km 160+642 w m. Lasocice, realizowanej w ramach inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK 12 w miejscowości Lasocice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 4772P wraz z budowa lewoskrętów, od km 160+192 do km 160+642”, Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 640
Informacja publiczna Wójta Gminy - za rok 2016 Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 1095
Informacja publiczna Wójta Gminy - za rok 2015 Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska - Wieczorek Odsłon: 1108