Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami) na realizację zadania publicznego pt. ,, Pogoń za zającem''

W dniu 22 lutego 2018 r. do Urzędu Gminy w Święciechowie wpłynęła oferta złożona przez,Stowarzyszenie ,,MOŻEMY" z siedzibą 64-115 Święciechowa ul.Gen. T. Kutrzeby 67 , na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Święciechowie oraz na stronie internetowej www.swieciechowa.pl. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817 ze zmianami), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie:

– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie                                             

– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

- listownie na adres:

Urząd Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4

64-115 Święciechowa  

do dnia 01.03.2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

TytułTypRozmiarDodany przez
Ofertapdf1.42 MBSandra Sztor
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 27 luty 2018 15:18 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 27 luty 2018 15:23 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego