Fundusz Sołecki

Kwota Funduszu Sołeckiego : 20.950,63 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Remont sali wiejskiej

Kwota: 8.950,63 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 4.000,00 zł

3) Doposażenie sali wiejskiej

Kwota: 8.000,00 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego : 20.706,20 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Remont sali wiejskiej

Kwota: 17.000,00 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 3.706,20 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego: 19.118,26 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Organizacja imprez kulturalnych

Kwota: 2.418,26 zł

2) Remont sali wiejskiej

Kwota: 4.700,00 zł

3) Doposażenie sali wiejskiej

Kwota: 12.000,00 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego: 17.540,99 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Doposażenie Sali wiejskiej :

Kwota: 5.540,99 zł,

2) Remont Sali wiejskiej:

Kwota: 10.000,00 zł,

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców :

Kwota: 1.000,00 zł,

4) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców:

Kwota: 1.000,00 zł.

Kwota Funduszu Sołeckiego- 15 466,87 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Dokończenie kostki przed salą wiejską

Kwota 10 000,00 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 2 000,00 zł

3) Doposażenie placu zabaw

Kwota 3 466,87 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 14.755,98 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Zakup nowych elementów na plac zabaw

Kwota 2.500,00 zł

2) Remont terenu przed świetlicą wiejską

Kwota 10.000,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.255,98 zł

4) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.000,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 13.761,22 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Modernizacja terenu przed salą wiejską

Kwota 10.761,22 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.500,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.500,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 10.923,53 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Doposażenie sali wiejskiej

Kwota 2.000,00 zł

2) Zakup 2 ławostołów do sali wiejskiej

Kwota 650,00 zł

3) Remont sali wiejskiej, remont pomieszczeń po remizie

Kwota 3.223,53 zł

4) Montaż barierek ochronnych na sali wiejskiej

Kwota 2.700,00 zł

5) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.250,00 zł

6) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.100,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 10 469,64 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. Doposażenie placu zabaw

Kwota: 1 800,00 zł

2. Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej

Kwota: 5 300,00 zł

3. Organizacja impez integracyjnych

Kwota: 3 000,00 zł

4. Poprawa estetyki wsi

Kwota: 369,64 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 9 204,58 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. Częściowe opłotowanie i doposażenie placu zabaw

Kwota: 3 829,58 zł

2. Zakup używanego stołu bilardowego do sali wiejskiej

Kwota: 2 000,00 zł

3. Zakup kloca masarskiego

Kwota: 375,00 zł

4. Organizacja Dnia Dziecka

Kwota: 1 000,00 zł

5. Organizacja Dożynek Wiejskich

Kwota: 2 000,00 zł