Kwota Funduszu Sołeckiego: 17.540,99 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Doposażenie Sali wiejskiej :

Kwota: 5.540,99 zł,

2) Remont Sali wiejskiej:

Kwota: 10.000,00 zł,

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców :

Kwota: 1.000,00 zł,

4) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców:

Kwota: 1.000,00 zł.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 08 luty 2021 12:36 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego