Kwota Funduszu Sołeckiego - 9 204,58 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. Częściowe opłotowanie i doposażenie placu zabaw

Kwota: 3 829,58 zł

2. Zakup używanego stołu bilardowego do sali wiejskiej

Kwota: 2 000,00 zł

3. Zakup kloca masarskiego

Kwota: 375,00 zł

4. Organizacja Dnia Dziecka

Kwota: 1 000,00 zł

5. Organizacja Dożynek Wiejskich

Kwota: 2 000,00 zł

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego