Wyniki naborów

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Święciechowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy intendent, została wybrana Pani:
MONIKA SKOPIŃSKA
Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wymagania niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku. Złożone dokumenty były kompletne i nie zawierały braków i uchybień.
Kandydatka spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie jej na w/w stanowisku.

Mirosław Grzelczyk
Dyrektor Szkoły Podstawowej im.Marii Skłodowskiej-Curie w Święciechowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lasocicach informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy: sprzątaczka w wymiarze 0,75 etatu ( 30 godzin ), została wybrana Pani

Anna Wojciechowska

Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wymagania niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku. Złożone dokumenty były kompletne i nie zawierały braków i uchybień.

Kandydatka spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy , co pozwala na zatrudnienie jej na w/w stanowisku.

 

Iwona Jąder

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lasocicach

 

 

Kierownik Klubu Dziecięcego w Święciechowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do pracy w wymiarze pełnego etatu na stanowisko: opiekunka dziecięca, została wybrana Pani :

Ewa Rossa, zam. Leszno

Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku: opiekunka dziecięca. Złożone dokumenty były kompletne i nie zawierały braków i uchybień.

Kandydatka spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy , co pozwala na zatrudnienie jej na w/w stanowisku.

 

Beata Tycner

Kierownik Klubu Dziecięcego w Święciechowie

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do pracy na zastępstwo w wymiarze pełnego etatu na stanowisko: pomoc nauczyciela/woźna oddziałowa została wybrana Pani :

Karolina Nyczka zam. Święciechowa

Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku: pomoc nauczyciela/woźna oddziałowa. Złożone dokumenty były kompletne i nie zawierały braków i uchybień.

Kandydatka spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy , co pozwala na zatrudnienie jej na w/w stanowisku.

 

 Maria Marczyńska

dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im.Marii Skłodowskiej-Curie w Święciechowie informuje, iż

 

w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy sprzątaczka /osoba kierująca ruchem drogowym tzw. „stopka” została wybrana Pani Teresa Musielak.

Uzasadnienie: Kandydatka spełnia wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku sprzątaczka /osoba kierująca ruchem drogowym tzw. „stopka” ; złożone dokumenty były kompletne.

Kandydatka spełnia wymogi i oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie jej na w/w stanowisku.

 

 

Danuta Harasim

wicedyrektor Szkoły Podstawowej im.Marii Skłodowskiej-Curie w Święciechowie

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do pracy na stanowisko: sprzątaczka na zastępstwo na okres 5 miesięcy tj. od 01.02.2021 do 30.06.2021 r. w wymiarze 0,75 etatu została wybrana Pani :

 

RENATA PIOTROWIAK

 

Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku: sprzątaczka; złożone dokumenty były kompletne i nie zawierały braków i uchybień.

Kandydatka spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy , co pozwala na zatrudnienie jej na w/w stanowisku.

 

 Maria Marczyńska

dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie

 

 

 

Klub Dziecięcy w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko opiekuna dziecięcego, została wybrana:

Pani Izabela Paciorek, zam. Trzebiny

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana kandydatka spełniała wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku opiekuna dziecięcego pod względem formalnym i merytorycznym.
Kandydatka posiada roczne doświadczenie pracy z dziećmi w wieku do lat 3. Spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie jej na ww. stanowisku.

Beata Tycner
Kierownik Klubu Dziecięcego w Święciechowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze referenta ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych została wybrana:

Pani Izabela Kaciczak, zam. Święciechowa.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana kandydatka spełniała wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego pod względem formalnym i merytorycznym. W najwyższym stopniu spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie jej na ww. stanowisku.

Joanna Primel

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie

Klub Dziecięcy w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko opiekuna dziecięcego, została wybrana

Pani Izabela Staniszczak, zam. Trzebiny

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana kandydatka spełniała wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku opiekuna dziecięcego pod względem formalnym i merytorycznym.
Ponadto wykazała się wiedzą i znajomością specyfiki pracy z dziećmi do lat 3. Spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie jej na ww. stanowisku.

Beata Tycner
Kierownik Klubu Dziecięcego w Święciechowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracownik socjalny została wybrana
 
Pani Patrycja Przeniczka, zam. Strzyżewice.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana kandydatka spełniała wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego pod względem formalnym i merytorycznym. W najwyższym stopniu spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie jej na ww. stanowisku.

Joanna Primel

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie

 

Centrum Usług Wspólnych w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko referenta do spraw kadrowo-płacowych  w Święciechowie została wybrana :

Pani Aldona Witkiewicz  –zam. Święciechowa ul Lipowa 31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Kierownik Klubu „Senior+” w Święciechowie została wybrana :

Pani Monika Poprawa – Dorabiała, zam. Krobia.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana kandydatka spełniała wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku Kierownik Klubu „Senior+” w Święciechowie pod względem formalnym i merytorycznym. Ponadto wykazała się wiedzą oraz doświadczeniem praktycznym pracy w ośrodku wsparcia. W najwyższym stopniu spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie jej na ww. stanowisku.

Joanna Primel - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie

 

 

 

Kierownik Klubu Dziecięcego w Święciechowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do pracy na stanowisko pracownika gospodarczego w Klubie Dziecięcym wybrana została Pani:

 

Marta Poniży, zam. w Święciechowie.

 
Uzasadnienie: Wybrana Kandydatka spełniła wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku pracownika gospodarczego : złożone dokumenty były kompletne i nie zawierały braków i uchybień.
Kandydatka spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy , co pozwala na zatrudnienie jej na w.w stanowisku.

Kierownik Klubu Dziecięcego w Święciechowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do pracy na stanowiska opiekunów w Klubie Dziecięcym w wymiarze 1/1 etatu  wybrane zostały następujące osoby:

1. Anna Jurga zam. w Święciechowie,

2. Izabela Mencel zam. w Święciechowie,

3. Marta Pazoła zam. w Leszno,

4. Patrycja Szklarska zam. w Święciechowie.

 

W wymiarze 1/2 etatu wybrana została Pani :

Izabela Paciorek zam. w Trzebiny

 

Uzasadnienie: Wybrane Kandydatki spełniały wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku: złożone dokumenty były kompletne i nie zawierały braków i uchybień.
Kandydatki spełniły wymogi i oczekiwania pracodawcy , co pozwala na zatrudnienie ich na w.w stanowisku.

WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

 

informuje o wynikach naboru

na stanowisko Kierownik Klubu Dziecięcego

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru

na ww. stanowisko została wybrana

 

Pani Beata Tycner

zamieszkała w Przybyszewie

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Beata Tycner spełniła wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze i jest przygotowana do wykonywania zadań planowanych do realizacji na ww. stanowisku.

 

WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

 

informuje o wynikach naboru

na stanowisko Kierownik Klubu Dziecięcego

 

 

Po zakończeniu procedury naboru nie wyłoniono kandydata do pracy na ww. stanowisku  z uwagi na nie spełnienie przez kandydatów warunków udziału i oczekiwań pracodawcy gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na danym stanowisku.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do pracy na stanowisko: nauczyciel wspomagający na okres roku szkolnego 2019/2020 w wymiarze 1 etatu została wybrana Pani:

 

Małgorzata Gorczyca, zam. w Długiem Starem

 

Uzasadnienie: Wybrana Kandydatka spełniła wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku: nauczyciel wspomagający; złożone dokumenty były kompletne i nie zawierały braków i uchybień.
Kandydatka spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy , co pozwala na zatrudnienie jej na w.w stanowisku.Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do pracy na stanowisko: woźna oddziałowa/ pomoc nauczyciela na okres roku szkolnego 2019/2020 w wymiarze 1 etatu została wybrana Pani:
 
Kamilla Homska, zam. w Święciechowie
 
Uzasadnienie: Wybrana Kandydatka spełniła wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku: woźna oddziałowa/ pomoc nauczyciela; złożone dokumenty były kompletne i nie zawierały braków i uchybień.
Kandydatka spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy , co pozwala na zatrudnienie jej na w.w stanowisku.Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do pracy na stanowisko: sprzątaczka na okres roku szkolnego 2019/2020 w wymiarze 0,75 etatu zostały wybrane Panie :
 
1. Jolanta Maria Kulińska, zam. w Ogrodach
2. Hanna Skałecka, zam. w Krzycku Małym
 
Uzasadnienie: Wybrane Kandydatki spełniły wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku: sprzątaczka; złożone dokumenty były kompletne i nie zawierały braków i uchybień.
Kandydatki spełniły wymogi i oczekiwania pracodawcy , co pozwala na zatrudnienie ich na w.w stanowiskach.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiem Starem informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: sprzątaczka - została wybrana Pani:

 

1. EWA Górna zam. Leszno

 

Wybrana kandydatka spełniała wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku sprzątaczka; złożone dokumenty były kompletne, nie zawierały braków ani uchybień. Spełniła wymogi  i  oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie jej na ww. stanowisku.

 

Wioletta Spychała

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiem Starem

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do pracy na zastępstwo na stanowisko : nauczyciel wychowania przedszkolnego została wybrana Pani:

 

MAŁGORZATA FRĄCKOWIAK , zam. w Lesznie

 

Uzasadnienie:

Wybrana kandydatka spełniła niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Na podstawie analizy dokumentacji i wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, iż zdobyte doświadczenie, wykształcenie i wiedza pozwalają na zatrudnienie kandydatki na w/w stanowisko.

 

Maria Marczyńska

Dyrektor Przedszkola Samorządowego

w Święciechowie

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lasocicach informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: sprzątaczka - została wybrana Pani:

 

1. EWA JAROSZEWSKA zam. Lasocice

Wybrana kandydatka spełniała wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku sprzątaczka; złożone dokumenty były kompletne, nie zawierały braków ani uchybień. Spełniła wymogi  i  oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie jej na ww. stanowisku.

 

Iwona Jąder

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lasocicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze – ds. świadczeń wychowawczych - został wybrany Pan Piotr Matecki, zam. Święciechowa.

 

Uzasadnienie wyboru:

 Wybrany kandydat spełniał wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym ds. świadczeń wychowawczych pod względem formalnym i merytorycznym. Wiedza i wykształcenie pozwalają na zatrudnienie go na ww. stanowisku.

Joanna Primel

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Święciechowie

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: pomoc nauczyciela - została wybrana Pani:

1.    MARLENA ŁĄCZEK zam. Lasocice

2.    IWONA JANOWICZ zam. Przybyszewo

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: woźna oddziałowa/pomoc nauczyciela - została wybrana Pani:

1.   ANETA ROLLA zam. Krzycko Małe

2.   IZABELA ADAMSKA zam. Święciechowa

3.   JOANNA ZIELIŃSKA zam. Świeciechowa

4.   LIDIA JÓZEFIAK zam. Długie Stare

5.   MAŁGORZATA PAWLAK zam. Przybyszewo

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: woźny - został wybrany Pan, WOJCIECH MUSIELAK zam. Święciechowa.

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: sprzątaczka  - została wybrana Pani:

1.     JOANNA JAROSZEWSKA zam. Lasocice.

2.     KATARZYNA KOSZUR zam. Święciechowa                                                                      

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: nauczyciel wspomagający - została wybrana Pani:

1.     JOANNA BISKUP zam. Leszno

           2.     EMILIA ŚCIBIWOŁK zam. Leszno 

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego - została wybrana Pani:

1.     ELŻBIETA KISTELA, zam. Święciechowa.

2.     JOANNA STRÓŻYŃSKA zam. Świeciechowa

3.     MAJA BORTEL zam. Klonówiec

4.     AGATA STACHOWIAK zam. Świeciechowa

 

Uzasadnienie:

Wybrani kandydaci spełnili niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Na podstawie analizy złożonej dokumentacji stwierdzono, że zdobyte doświadczenie, wiedza i wykształcenie pozwalają na zatrudnienie kandydatów na w/w stanowiska. 

 

Maria Marczyńska

Dyrektor Przedszkola Samorządowego

w Święciechowie

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze – ds. świadczeń wychowawczych - został wybrany Pan Sebastian Andrzejewski, zam. Święciechowa.

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wybrany kandydat spełniał wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym ds. świadczeń wychowawczych pod względem formalnym i merytorycznym. W najwyższym stopniu spełniał wymogi i oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie go na ww. stanowisku.

                                                                                                         

  Joanna Primel

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Święciechowie

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiem Starem informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko woźnego został wybrany Pan Grzegorz Klich zam. Długie Stare.

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wybrany kandydat spełniał wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku woźnego złożone dokumenty były kompletne, nie zawierały braków ani uchybień.

Spełnił wymogi i oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnieni na w/w stanowisku.

 

Wioletta Spychała
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiem Starem

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego informuje o wynikach naboru na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego.

W wyniku analizy i oceny merytorycznej złożonych przez kandydatów dokumentów na w/w stanowisko pracy zakwalifikowała się Pani Andżelika Duszyńska zamieszkała w Osiecznej.

Uzasadnienie:

Kandydatka spełnia niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze . Na podstawie analizy złożonej dokumentacji stwierdzono, że zdobyte wykształcenie, wiedza i doświadczenie gwarantują prawidłowe wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku.

 

Centrum Usług Wspólnych w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze – starszy referent do spraw kadrowo płacowych - została wybrana Pani Żaneta Kowalak zam. Leszno

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wybrana kandydatka spełniała wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku starszego referenta do spraw kadrowo płacowych pod względem formalnym i merytorycznym.

Ponadto uzyskała najwyższą ocenę podczas testu i rozmowy kwalifikacyjnej, w której wykazała się wiedzą oraz doświadczeniem praktycznym na danym stanowisku.

W najwyższym stopniu spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie jej na ww. stanowisku.

 


Karolina Homska-Makowska
Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Święciechowie

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko asystent rodziny - została wybrana Pani Martyna Przybyła, zam. Dębowa Łęka.

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko sprzątaczka została wybrana Pani Anna Zielińska, zam. Święciechowa.

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wybrana kandydatka spełniała wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku sprzątaczka; złożone dokumenty były kompletne, nie zawierały braków ani uchybień. Spełniła wymogi  i  oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie jej na ww. stanowisku.

 

Joanna Primel

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie

                                                                                                                    

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko sprzątaczka zdecydowano o nierozstrzygnięciu naboru z uwagi na brak spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych i merytorycznych.

 

Joanna Primel

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Święciechowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracownik socjalny została wybrana Pani Anna Sztyler, zam. Leszno.

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wybrana kandydatka spełniała wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego; złożone dokumenty były kompletne, nie zawierały braków ani uchybień. Spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie jej na ww. stanowisku.

 

 

Joanna Primel

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Święciechowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko asystent rodziny - została wybrana Pani Agnieszka Nowicka, zam. Dłużyna.

Dyrektor Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum  w Święciechowie informuje o wynikach naboru na stanowisko nauczyciela plastyki, muzyki, zajęć artystycznych.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie informuje o wynikach naboru na stanowisko nauczyciela przedszkola.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze – ds. świadczeń wychowawczych - została wybrana Pani Anna Łukaszyk – Kędziora, zam. Święciechowa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze - główny księgowy - została wybrana Pani Monika Jakubowska, zam. Bukówiec Górny.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie informuje o wynikach naboru na stanowisko : pomoc nauczyciela/ woźna oddziałowa w oddziale przedszkolnym w Lasocicach.

Pobierz Informacja_o_wynikach_naboru_rok_szkolny_2015-2016_2.docx

Pobierz Informacja_o_wynikach_naboru_rok_szkolny_2015-2016_1.docx

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego