Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie informuje o wynikach naboru na stanowisko nauczyciela przedszkola.


W wyniku analizy i oceny merytorycznej złożonych przez kandydatów dokumentów na w/w stanowisko pracy zakwalifikowała sie Pani Joanna Włodarczak, zamieszkała w Gołanicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Na podstawie analizy złożonej dokumentacji komisja stwierdziła, iz posiadana wiedza oraz doswiadczenie gwarantuje prawidłowe wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku.
 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego