Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do pracy na zastępstwo na stanowisko : nauczyciel wychowania przedszkolnego została wybrana Pani:

 

MAŁGORZATA FRĄCKOWIAK , zam. w Lesznie

 

Uzasadnienie:

Wybrana kandydatka spełniła niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Na podstawie analizy dokumentacji i wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, iż zdobyte doświadczenie, wykształcenie i wiedza pozwalają na zatrudnienie kandydatki na w/w stanowisko.

 

Maria Marczyńska

Dyrektor Przedszkola Samorządowego

w Święciechowie

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 01 grudzień 2018 07:32 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 grudzień 2018 07:32 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. sobota, 01 grudzień 2018 07:32 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego