Kadencja 2016-2018

Weronika Przybyła - Święciechowa - Przewodnicząca

Agata Łowicka - Święciechowa - Zastępca Przewodniczącej

Joachim Piwek - Długie Stare - Sekretarz

 

Aleksandra Groblica - Piotrowice - członek Komisji Rewizyjnej

Patryk Mroziński - Święciechowa - członek Komisji Rewizyjnej

Emilia Żukowska - Święciechowa - członek Komisji Rewizyjnej

 

Maksymilian Tulewicz - Święciechowa

Stefania Bartkowiak - Gołanice

Dominika Bożkiewicz - Długie Nowe

Natalia Rychwalska - Strzyżewice

Emilia Kostaniak - Przybyszewo

Bianka Frąckowiak - Lasocice

Konrad Żukowski - Lasocice