Weronika Przybyła - Święciechowa - Przewodnicząca

Agata Łowicka - Święciechowa - Zastępca Przewodniczącej

Joachim Piwek - Długie Stare - Sekretarz

 

Aleksandra Groblica - Piotrowice - członek Komisji Rewizyjnej

Patryk Mroziński - Święciechowa - członek Komisji Rewizyjnej

Emilia Żukowska - Święciechowa - członek Komisji Rewizyjnej

 

Maksymilian Tulewicz - Święciechowa

Stefania Bartkowiak - Gołanice

Dominika Bożkiewicz - Długie Nowe

Natalia Rychwalska - Strzyżewice

Emilia Kostaniak - Przybyszewo

Bianka Frąckowiak - Lasocice

Konrad Żukowski - Lasocice

 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 09 grudzień 2016 08:41 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 grudzień 2016 08:49 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego