Plan postępowań o udzielenie zamówień

Dnia 17 czerwca 2024 r. opublikowano pierwszą aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień na 2024 r.

Dnia 30 sierpnia 2023 r. opublikowano drugą aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień na 2023 r.

Dnia 22 maja 2023 r. opublikowano pierwszą aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień na 2023 r.

Dnia 16 sierpnia 2022 r. opublikowano czwartą aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r.

Dnia 19 maja 2022 r. opublikowano trzecią aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r.

Dnia 13 kwietnia 2022 r. opublikowano drugą aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r.

Dnia 9 lutego 2022 r. opublikowano pierwszą aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r.

Dnia 31 sierpnia 2021 r. opublikowano szóstą aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.

Dnia 30 lipca 2021 r. opublikowano piątą aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.

Dnia 13 lipca 2021 r. opublikowano czwartą aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.

Dnia 5 lipca 2021 r. opublikowano trzecią aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.

Dnia 2 czerwca 2021 r. opublikowano drugą aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.

Dnia 27 kwietnia 2021 r. opublikowano pierwszą aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.