Dnia 17 czerwca 2024 r. opublikowano pierwszą aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień na 2024 r.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 19 styczeń 2024 14:39 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 czerwiec 2024 11:46 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego