Ochrona środowiska


Warning: Creating default object from empty value in /home/klient.dhosting.pl/grikon/strony/pl.swieciechowa.bip/public/components/com_govarticle/views/category/tmpl/default_articles.php on line 20
Tytuł Autor Odsłony
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzeń wodnych – studni głębinowych nr 1, 2, 3 na terenie nowoprojektowanego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Święciechowa gm. Święciechowa planowanego na działce/działkach nr ew.1289 i 5185/4 obr. Święciechowa". Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 300