ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2023 WÓJTA GMINY ŚWIĘCIECHOWA z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 18 grudzień 2023 10:16 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego