ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2023 WÓJTA GMINY ŚWIĘCIECHOWA z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 07 listopad 2023 14:12 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego