Zarządzenie Nr 0050.87.2023 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 07 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 16 sierpień 2023 14:47 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego