Zarządzenie Nr 0050.66.2023 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 06 czerwiec 2023 13:02 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego