Uchwała nr LVI/500/2023 Rady Gminy Święciechowa z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2023.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 30 marzec 2023 09:10 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego