Zmiany budżetu

Ogłoszono w dniu: 03.01.2019 r.

Dz.Urz. z 2019 poz. 123

Ogłoszono w dniu : 11.12.2018 r.

Dz.Urz z 2018 poz. 9909

Ogłoszono w dniu: 29.11.2018 r.

Dz.Urz.2018 poz. 9380

Ogłoszono w dniu: 18.10.2018 r.

Dz.Urz.2018 poz. 8006

Ogłoszono w dniu 28.09.2018 r.

Dz.Urz. 2018 poz. 7319

Ogłoszono w dniu 04.07.2018 r.

Dz. Urz. 2018, poz. 5513

Ogłoszono w dniu 28.05.2018 r.

Dz. Urz. 2018, poz. 4350

Ogłoszono w dniu 07.05.2018 r.

Dz. Urz. 2018, poz. 3885

Ogłoszono w dniu 30.03.2018 r.

Dz. Urz. 2018, poz. 2819

Ogłoszono w dniu 09.03.2018 r.

Dz. Urz. 2018, poz. 2192

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego