Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Pobierz: Uchwala_XI_70_2015.pdf

Pobierz: Uchwala_Nr_X_57_2015.pdf

Pobierz Uchwaa_Nr_VIII_46_2015.pdf

Zmiana luty 2015

Zmiana kwiecień 2015