Kadencja 2020-2022

Wiktoria Olejniczak - Przybyszewo - Przewodnicząca

Julia Kapała - Święciechowa - Zastępca Przewodniczącej

Wiktoria Kędziora - Święciechowa - Sekretarz

 

Konrad Żukowski - Lasocice - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Mikołaj Chorążak - Święciechowa - członek Komisji Rewizyjnej

Bianka Frąckowiak - Lasocice - członek Komisji Rewizyjnej

 

Maksymilian Tulewicz - Święciechowa

Oliwia Lipowa - Święciechowa

Sławomir Marciniak - Niechłód

Klaudia Przybylska - Długie Nowe

Zofia Sztor - Długie Stare

Piotr Tyrała - Długie Stare