Rok 2023

Data wypływu: 17.11.2023 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 12308- 2023

 

Przedmiot petycji: zatwierdzenie wniosku suwerena RP

 

Rozstrzygnięcie: negatywne

 

Data wypływu: 26.10.2023 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 11531- 2023

 

Przedmiot petycji: dot. ostrzeżenia wszystkich mieszańców o ryzyku potwierdzania pism podpisem elektronicznym na tabletach

Rozstrzygnięcie: negatywne

 

Data wypływu: 18.09.2023 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 10030- 2023

 

Przedmiot petycji: Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego przygotowywania się do wdrożenia w JST przepisów Dyrektywy 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii - (NIS2)

Rozstrzygnięcie: pozytywne

 

Data wypływu: 06.09.2023 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 9561- 2023

Przedmiot petycji: utworzenie Gminnej Straży Energetycznej

Rozstrzygnięcie: negatywne

 

Data wypływu: 30.06.2023 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 7029- 2023

 

Przedmiot petycji: wydanie negatywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Rozstrzygnięcie: pozytwne

 

Data wypływu: 16.05.2023 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 5505 - 2023

 

Przedmiot petycji: budowa nowego wiaduktu kolejowego

 

Rozstrzygnięcie: negatywne

 

Data wypływu: 27.03.2023 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 3858 - 2023

 

Przedmiot petycji: przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo

 

Rozstrzygnięcie: negatywne

 

Data wypływu: 05.01.2023 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 192 - 2023

 

Przedmiot petycji: ustanowienie zakazu postoju przy ul. Topolowej w Święciechowie

 

Rozstrzygnięcie: negatywne

 

Data wypływu: 05.01.2023 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 195 - 2023

 

Przedmiot petycji: ustanowienie strefy ruchu przy ul. Topolowej w Święciechowie

 

Rozstrzygnięcie: pozytywne

 

Data wypływu: 05.01.2023 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 196 - 2023

 

Przedmiot petycji: ustanowienie strefy zamieszania przy ul. Topolowej w Święciechowie

 

Rozstrzygnięcie: negatywne