Rok 2023

Data wypływu: 05.01.2023 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 192 - 2023

 

Przedmiot petycji: ustanowienie zakazu postoju przy ul. Topolowej w Święciechowie

 

Rozstrzygnięcie:

 

Data wypływu: 05.01.2023 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 195 - 2023

 

Przedmiot petycji: ustanowienie strefy ruchu przy ul. Topolowej w Święciechowie

 

Rozstrzygnięcie:

 

Data wypływu: 05.01.2023 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 196 - 2023

 

Przedmiot petycji: ustanowienie strefy zamieszania przy ul. Topolowej w Święciechowie

 

Rozstrzygnięcie: