Rok 2022

Data wypływu: 14.10.2022 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 14682 - 2022

 

Przedmiot petycji: zapewnienie bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych i ich zbiorów

 

Rozstrzygnięcie: pozytywne

 

Data wypływu: 16.08.2022 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 10460 - 2022

 

Przedmiot petycji: utworzenie oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego mieszkańca tej gminy

 

Rozstrzygnięcie: negatywne

 

Data wypływu: 18.07.2022 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 9518 - 2022

 

Przedmiot petycji: umieszczenie na stronie internetowej Gminy infografiki PSPS

 

Rozstrzygnięcie: pozytywne

 

Data wypływu: 21.06.2022 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 7905 - 2022

 

Przedmiot petycji: zaplanowanie listy rolników posiadających prawo własności do nieruchomości miejscowo właściwych dla terenu Gminy zainteresowanych przekazaniem części swojej nieruchomości na cele związane z budową elektrowni wiatrowych

 

Rozstrzygnięcie: negatywne

 

Data wypływu: 05.05.2022 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 5710 - 2022

 

Przedmiot petycji: poprawa efektywności energetycznej

 

Rozstrzygnięcie: pozytywne

 

Data wypływu: 07.03.2022 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 3102 - 2022

 

Przedmiot petycji: projekt i budowa oświetlenia ul. Wodnej w Święciechowie

 

Rozstrzygnięcie: pozytywne

 

Data wypływu: 09.03.2022 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 3194 - 2022

 

Przedmiot petycji: naprawa programów ochrony powietrza

 

Rozstrzygnięcie: przekazano wg właściwości

 

Data wypływu: 18.02.2022 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 2230 - 2022

 

Przedmiot petycji: naprawa programów ochrony powietrza

 

Rozstrzygnięcie: przekazano wg właściwości

 

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego