Rok 2020

Data wypływu: 06.08.2020 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 7322 - 2020

 

Przedmiot petycji: wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianiem przez Urząd płynów do dezynfekcji

 

Rozstrzygnięcie: pozytywne

Data wypływu: 26.06.2020 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 5755 - 2020

 

Przedmiot petycji: opublikowanie na stronie BIP wniosku o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedzią

 

Rozstrzygnięcie: pozytywne

Data wypływu: 23.04.2020 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 3709 - 2020

 

Przedmiot petycji: zdalne mierzenie temperatury interesantów Urzędu Gminy

 

Rozstrzygnięcie: negatywne

Data wypływu: 08.04.2020 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 3349 - 2020

 

Przedmiot petycji: apel o odstąpieniu od przygotowań do wyborów

 

Rozstrzygnięcie: petycja bezprzedmiotowa

Data wypływu: 30.03.2020 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 3061 - 2020

 

Przedmiot petycji: przyporządkowanie załącznika petycji do jednolitego rzeczowego wykazu akt

 

Rozstrzygnięcie: pozytywne

Data wypływu: 27.03.2020 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 3019 - 2020

 

Przedmiot petycji: przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

 

Rozstrzygnięcie: pozostawiono bez rozpatrzenia

Data wypływu: 17.02.2020 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 1664 - 2020

 

Przedmiot petycji: Utworzenie przystanków autobusowych u zbiegu ulic: Wolności, Ułańskiej i Szkolnej w Święciechowie

 

Rozstrzygnięcie: negatywne

Data wypływu: 23.01.2020 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 749 - 2020

 

Przedmiot petycji: Nowy przystanek autobusowy w Święciechowie

 

Rozstrzygnięcie: pozytywnie

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego