Rok 2015

 

Data wypływu: 26.10.2015 r.

 

Nr z rejestru: 4925

 

Przedmiot petycji: zwolnienie od podatku od nieruchomości w 2016 r. nieruchomości zajętych na cele bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Sposób załatwienia: rozstrzygnięto negatywnie

 

Treść petycji

Rozstrzygnięcie