Termin składania ofert do 02 grudnia 2019 r.

Szczegóły w załącznikach

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o naborzepdf82.42 KBSandra Sztor
Kwestionariusz osobowydoc32.50 KBSandra Sztor
Obowiązek informacyjnypdf729.11 KBSandra Sztor
Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądudoc11.50 KBSandra Sztor
Oświadczenie o stanie zdrowia doc11.50 KBSandra Sztor
Oświadczenie o władzy rodzicielskiejdoc18.50 KBSandra Sztor
Oświadczenie o wypełnianiu obowiązków alimentacyjnychdoc13.00 KBSandra Sztor
Oświadczenie o zdolności do czynności prawnychdoc11.00 KBSandra Sztor
Zgoda na przetwarzanie danych osobowychpdf567.51 KBSandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego