Zarządzenie Nr 0050.62.2023 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 30 maj 2023 09:23 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego