Zmiany Budżetu

Uchwała Nr XIV/108/2019 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminny na rok 2019,

Zarządzenie Nr 0050.101.2019 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050.97.2019 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019.

Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Gminy Święciechowa z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminny na rok 2019,

Zarządzenie Nr 0050.92.2019 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019.

Ogłoszono w dniu: 01.10.2019 r.

Dz.Urz. z 2019 poz. 8142

Ogłoszono w dniu: 10.09.2019 r.

Dz.Urz. z 2019 poz. 7708

Ogłoszono w dniu: 04.07.2019 r.

Dz.Urz. z 2019 poz. 6396

Ogłoszono w dniu: 05.06.2019 r.

Dz.Urz. z 2019 poz. 5535

Ogłoszono w dniu: 07.05.2019 r.

Dz.Urz. z 2019 poz. 4653

Ogłoszono w dniu: 18.04.2019 r.

Dz.Urz. z 2019 poz. 4104

Ogłoszono w dniu: 12.03.2019 r.

Dz.Urz. z 2019 poz. 2828

Ogłoszono w dniu: 31.01.2019 r.

Dz.Urz. z 2019 poz. 1084

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego