Zarządzenie Nr 0050.30.2023 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 06 marzec 2023 14:22 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego