Uchwała nr LIII/ 476 /2023 Rady Gminy Święciechowa z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2023.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 styczeń 2023 12:06 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego