Kwota Funduszu Sołeckiego : 18.410,97 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego:

1) Zakup tłucznia:

Kwota : 13.410,97 zł,

2) Organizacja imprez kulturalnych:

Kwota : 2.000,00 zł,

3) Zakup namiotu:

Kwota: 3.000,00 zł

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 02 styczeń 2020 14:05 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego