Kwota Funduszu Sołeckiego: 29.649,35 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe :

Kwota: 29.649,35 zł.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 08 luty 2021 12:34 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego