Kwota Funduszu Sołeckiego - 25 418,75 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Kwota 25 418,75 zł

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 wrzesień 2019 11:47 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 wrzesień 2019 11:48 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego