Kwota Funduszu Sołeckiego - 17.231,09 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Częściowa wymiana ogrodzenia sali wiejskiej w Krzycku Małym II etap

Kwota 7.231,09 zł

2) Budowa oświetlenia drogowego ulicy Zielonej w Krzycku Małym

Kwota 10.000,00 zł

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 16 wrzesień 2019 12:20 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego