Kwota Funduszu Sołeckiego - 19 094,00 zł zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota: 2 000,00 zł

2. Dokończenie budowy chodnika na ul. Parkowej

Kwota: 17 094,00 zł

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego