Kwota Funduszu Sołeckiego - 20.241,51 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Wykonanie nawierzchni parkingu ( przystanek szkolny) przy ulicy Parkowej w Gołanicach

Kwota 17.741,51 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.000,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.000,00 zł

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 16 wrzesień 2019 12:08 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego