Kwota Funduszu Sołeckiego: 30.972,59 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Zadaszenie na terenie boiska ( stare Henrykowo )

Kwota: 15.000,00 zł

2) Zadaszenie na terenie placu zabaw ( nowe Henrykowo )

Kwota: 15.972,59 zł

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 30 wrzesień 2022 12:48 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego