Kwota Funduszu Sołeckiego: 27.163,22 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Doposażenie placu zabaw (wieś) :

Kwota: 3.663,22 zł,

2) Wykonanie ogrodzenia placu zabaw :

Kwota: 5.000,00 zł,

3) Doposażenie placu zabaw (osiedle) :

Kwota: 15.000,00 zł,

4) Zakup krzeseł na salę wiejską :

Kwota: 3.500,00 zł.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 08 luty 2021 12:25 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego