Pani Sandra Sonnek,

Pan Przemysław Mikołajczak,

Pan Marcin Antoniak.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 04 wrzesień 2019 12:20 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. środa, 04 wrzesień 2019 12:23 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego