Dnia 27 marca 2024 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 - ze zmianami) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę

19 000,- zł brutto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2e8a8ca8-e5e4-11ee-9c02-ce2b643d361d

 

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu "Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem", współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23.

 

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf117.59 KBKarolina Samelczak
SWZpdf891.21 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 do SWZpdf772.32 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 do SWZpdf670.34 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 do SWZpdf675.21 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 do SWZpdf448.69 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 do SWZpdf628.69 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 6 do SWZpdf379.63 KBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z108.06 KBKarolina Samelczak
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówieniapdf419.39 KBKarolina Samelczak
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZPpdf478.69 KBKarolina Samelczak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 19 marzec 2024 13:11 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 marzec 2024 13:11 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27 marzec 2024 10:05 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. środa, 27 marzec 2024 10:05 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27 marzec 2024 13:31 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. środa, 27 marzec 2024 13:31 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego