Dnia 11 stycznia 2024 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 - ze zmianami) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę

218 000,00 zł brutto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 4 stycznia 2024 r. dodano: "Modyfikację nr 1 SWZ z 04.01.2024 r." oraz zaktualizowany: "Załącznik nr 7 do "SWZ".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówiania, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-84c26757-a63e-11ee-a681-52fe4aa7189e

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf142.69 KBKarolina Samelczak
SWZpdf627.86 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 do SWZpdf491.77 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 do SWZpdf624.17 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 do SWZpdf440.85 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 do SWZpdf399.52 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 do SWZpdf259.84 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 6 do SWZpdf489.22 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 do SWZpdf220.29 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8 do SWZpdf394.67 KBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z52.77 KBKarolina Samelczak
Modyfikacja nr 1 SWZ z 04.01.2024 r.pdf372.78 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 do SWZpdf220.04 KBKarolina Samelczak
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówieniapdf364.02 KBKarolina Samelczak
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZPpdf422.24 KBKarolina Samelczak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 29 grudzień 2023 13:09 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 styczeń 2024 13:16 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11 styczeń 2024 10:03 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 styczeń 2024 10:04 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11 styczeń 2024 11:54 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 styczeń 2024 11:54 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego