Dnia 11 lipca 2023 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 - ze zmianami) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę

216 213,65 zł brutto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 7 lipca 2023 r. dodano: "Modyfikację nr 1 SWZ z 07.07.2023 r." oraz obowiązujący wzór Formularza cenowego do formularza ofertowego (Załącznik nr 1b do SWZ).  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fd5f5e26-198e-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf139.24 KBKarolina Samelczak
SWZpdf932.02 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 do SWZpdf782.93 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1a do SWZpdf18.24 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1b do SWZpdf786.23 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 do SWZpdf860.44 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 do SWZpdf677.58 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 do SWZpdf635.59 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 do SWZpdf496.95 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 6 do SWZpdf900.14 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 do SWzpdf764.69 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8 do SWZpdf629.19 KBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z20.86 MBKarolina Samelczak
Modyfikacja nr 1 do SWZ z 07.07.2023 r.pdf529.39 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1b do SWZ7z947.58 KBKarolina Samelczak
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówieniapdf589.32 KBKarolina Samelczak
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZPpdf575.23 KBKarolina Samelczak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03 lipiec 2023 13:33 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 07 lipiec 2023 14:45 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. piątek, 07 lipiec 2023 14:46 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11 lipiec 2023 10:01 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 lipiec 2023 10:01 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11 lipiec 2023 14:28 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 lipiec 2023 14:28 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego