Uwaga: Gmina Święciechowa, w niniejszym postępowaniu działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Ochotniczej Straży Pożarnej w Święciechowie, w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.

Dnia 10 lipca 2023 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 - ze zmianami) informuje, że Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę

1 330 000,00 zł brutto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 29 czerwca 2023 r. dodano: "Wyjaśnienia nr 1 i modyfikacja nr 1 SWZ z 29.06.2023 r.", zaktualizowane załączniki: "Załącznik nr 3 do SWZ" oraz "Załącznik nr 4 do SWZ".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-74b9b376-012c-11ee-9355-06954b8c6cb9

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf42.31 KBKarolina Samelczak
SWZpdf640.86 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 do SWZpdf433.05 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 do SWZ7z86.84 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2a do SWZpdf355.68 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 do SWZpdf461.99 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 do SWzpdf623.80 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 do SWZpdf426.42 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 6 do SWzpdf470.40 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 do SWZpdf321.84 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8 do SWZpdf333.03 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9 do SWZpdf699.33 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 10 do SWZpdf905.73 KBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z123.74 KBKarolina Samelczak
Wyjaśnienia nr 1 i modyfikacja nr 1 SWZ z 29.06.2023 r.pdf569.45 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 do SWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówieniapdf461.98 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowypdf624.63 KBKarolina Samelczak
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówieniapdf439.43 KBKarolina Samelczak
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZPpdf425.04 KBKarolina Samelczak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 07 czerwiec 2023 09:21 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. środa, 07 czerwiec 2023 09:22 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 29 czerwiec 2023 14:07 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 10 lipiec 2023 10:01 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 lipiec 2023 10:01 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 10 lipiec 2023 15:02 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego