Dnia 11 sierpnia 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiając, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę
193 294,00 zł brutto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 8 sierpnia 2022 r. dodano "Wyjaśnienia i modyfikację SWZ nr 1 z 08.08.2022 r." oraz "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 08.08.2022 r.".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 5239696b-563e-4e74-9d8c-9480cc8e4b53

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5239696b-563e-4e74-9d8c-9480cc8e4b53

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf135.43 KBKarolina Samelczak
SWZpdf801.58 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 do SWZpdf491.35 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1a do SWZpdf410.12 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 do SWZpdf624.67 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 do SWZpdf443.13 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 do SWZpdf400.81 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 do SWZpdf262.15 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 6 do SWZpdf491.84 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 do SWZpdf471.19 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8 do SWZpdf396.72 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9a do SWZpdf332.88 KBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z0 bytesKarolina Samelczak
Wyjaśnienia i modyfikacja SWZ nr 1 z 08.08.2022 r.pdf763.24 KBKarolina Samelczak
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 08.08.2022 r.pdf37.30 KBKarolina Samelczak
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówieniapdf382.01 KBKarolina Samelczak
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZPpdf366.60 KBKarolina Samelczak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 01 sierpień 2022 14:31 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 08 sierpień 2022 12:48 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 sierpień 2022 12:48 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11 sierpień 2022 10:08 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 sierpień 2022 10:08 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11 sierpień 2022 13:06 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego