Dnia 7 czerwca 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 6 347 780,- zł brutto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 30 maja 2022 r. dodano "Wyjaśnienie nr 2 do SWZ z 30.05.2022 r." oraz "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_30.05.2022".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 20 maja 2022 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SWZ z 20.05.2022 r." oraz "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_20.05.2022".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 92f85582-41c0-408d-8fb3-afee6e694fd8

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/92f85582-41c0-408d-8fb3-afee6e694fd8

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf161.13 KBKarolina Samelczak
SWZ_Gmina Święciechowapdf388.49 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowypdf479.04 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1a - Kosztorys ofertowy (formularze)7z282.83 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniupdf761.55 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniapdf453.69 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanychpdf264.11 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 - Wykaz osóbpdf440.17 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasobypdf394.69 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 - Dokumentacja etap I cz.17z12.77 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 - Dokumentacja etap I cz.27z7.66 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 - Dokumentacja etap II7z8.40 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8 - Wzór umowypdf596.14 KBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z84.77 KBKarolina Samelczak
Wyjaśnienie nr 1 do SWZ z 20.05.2022 r.pdf533.51 KBKarolina Samelczak
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_20.05.2022pdf47.16 KBKarolina Samelczak
Wyjaśnienie nr 2 do SWZ z 30.05.2022 r.pdf519.13 KBKarolina Samelczak
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_30.05.2022pdf35.63 KBKarolina Samelczak
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówieniapdf319.39 KBKarolina Samelczak
Informacja z otwarcia ofertpdf123.06 KBKarolina Samelczak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 06 maj 2022 13:36 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 20 maj 2022 14:40 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 maj 2022 15:33 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 czerwiec 2022 10:48 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 czerwiec 2022 15:08 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 czerwiec 2022 15:08 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 07 czerwiec 2022 15:10 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego