Dnia 18 października 2021 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, że na realizacje zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 157 543,00 zł brutto.

 

Dnia 15 października 2021r.dodano:

"Wyjaśnienia nr 4 do SWZ z dnia 15 października 2021r."

"Schemat instalacji odgromowej"

"Protokół odbioru z pomiarami instalacji odgromowej"

 

Dnia 13 października 2021r. dodano:

"Modyfikację nr 2 do SWZ z 13.10.2021r."

"Zmodyfikowany SWZ z 13.10.2021r."

"Załącznik nr 1 do SWZ" w formacie .pdf i .doc

"Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.10.2021r.

 

Dnia 13 października 2021r.dodano "Wyjaśnienia nr 3 z dnia 13.10.2021r."

 

Dnia 11 października 2021r. dodano "Wyjaśnienia nr 2 z dnia 11.10.2021r."

 

Dnia 8 października 2021r. dodano:

"Wyjaśnienia nr 1 do SWZ z 08.10.2021r."

"Modyfikację nr 1 do SWZ z 08.10.2021r."

"Zmodyfikowany SWZ z 08.10.2021r."

"Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.10.2021r.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: ab517313-edb1-4033-bd1a-fdda715edabb

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ab517313-edb1-4033-bd1a-fdda715edabb

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf122.89 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 1 do SWZpdf490.09 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 2 do SWZpdf623.89 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 3 do SWZpdf627.00 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 4 do SWZpdf403.11 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 5 do SWZpdf614.30 KBAurelia Prałat
Załącznik Nr 6 do SWZpdf283.26 KBAurelia Prałat
Załącznik Nr 7 do SWZpdf493.71 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 8 do SWZpdf291.81 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 9 do SWZ - wyciąg z dokumentacjipdf7.37 MBAurelia Prałat
Załącznik nr 10 do SWZ przedmiarpdf149.60 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 11 do SWZpdf397.41 KBAurelia Prałat
Załączniki edytowalne7z37.40 KBAurelia Prałat
Wyjaśnienia nr 1 do SWZ z 08.10.2021r.pdf373.08 KBAurelia Prałat
Modyfikacja nr 1 SWZ z 08.10.2021r.pdf876.09 KBAurelia Prałat
Zmodyfikowny SWZ z 08.10.2021r.pdf734.11 KBAurelia Prałat
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.10.2021r.pdf55.16 KBAurelia Prałat
Wyjaśnienia nr 2 do SWZ z 11.10.2021r.pdf433.76 KBAurelia Prałat
Wyjaśnienia nr 3 do SWZ z 13.10.201r.pdf372.66 KBAurelia Prałat
Modyfikacja nr 2 SWZ z 13.10.2021r.pdf701.02 KBAurelia Prałat
Zmodyfikowny SWZ z 13.10.2021r.pdf734.10 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 1 do SWZ z 13.10.2021r.pdf490.09 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 1 do SWZ z 13.10.2021r.DOC79.00 KBAurelia Prałat
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.10.2021r.pdf40.11 KBAurelia Prałat
Wyjaśnienia nr 4 z 15.10.2021 r.pdf367.32 KBAurelia Prałat
Schemat instalacji odgromowejpdf514.64 KBAurelia Prałat
Protokół odbioru z pomiarami instalacji odgromowejpdf483.89 KBAurelia Prałat
Informacja, o której mowa w art. 222 ust 5pdf368.63 KBAurelia Prałat
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 29 wrzesień 2021 15:39 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. środa, 29 wrzesień 2021 15:40 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. środa, 29 wrzesień 2021 15:42 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 październik 2021 14:19 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 październik 2021 13:23 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 październik 2021 13:24 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13 październik 2021 15:30 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13 październik 2021 16:32 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 15 październik 2021 15:21 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 październik 2021 10:24 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 październik 2021 10:24 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18 październik 2021 15:42 Aurelia Prałat

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego