Dnia 2 lipca 2021 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 451 380,00 zł brutto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 892878af-4193-4007-8cbb-ba062878ee66

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/892878af-4193-4007-8cbb-ba062878ee66

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf120.05 KBKarolina Samelczak
SWZpdf812.50 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 do SWZpdf492.78 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 do SWZpdf621.99 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 do SWzpdf618.63 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 do SWZpdf397.10 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 do SWZpdf612.90 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 6 do SWZpdf283.13 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 do SWZpdf485.80 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8 do SWZpdf688.74 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9 do SWZpdf2.19 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 10 do SWZ7z281.13 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ7z15.42 MBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z53.46 KBKarolina Samelczak
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZPpdf365.83 KBKarolina Samelczak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 17 czerwiec 2021 11:46 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 lipiec 2021 10:06 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 lipiec 2021 10:07 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 02 lipiec 2021 14:23 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 lipiec 2021 14:23 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego